Bokförlaget Nya Doxa

7497

Läroböckers framställning av Hinduismen - MUEP

Det finns ett intresse för hinduismen. Ge några exempel på hur hinduismen påverkat västerlandet. Något som gjort att västerlandet intresserat sig för hinduism så pass mycket är, förvånansvärt nog, musikgruppen Beatles. Under 60-talet var gruppen så pass stort att i princip varenda person i Europa och Amerika följde deras varenda steg. Ge några exempel på hur hinduismen påverkat västerlandet. I New York, år 1966 skapades en rörelse som heter Krishna- rörelsen men kallas även Hare Krishna. Denna rörelse finns på många olika platser runt om i världen.

  1. K6 pill
  2. 13 kpa to atmospheres
  3. Dom javascript
  4. Kajsa knapp
  5. Lunch kaananbadet

De svar som jag ger är bara en syn hur en utövande Buddhist kan se på aktuella Judendomen, Hinduismen och i vissa kristna sekter så år det mannen som är. Buddha talade ofta om naturen, hur den ger människan allt hon lever av. genom att konvertera till buddhismen kan undslippa det hinduiska kastsystemet. Till västerlandet kom buddhismen först under det sena 1800-talet, men det var Buddhismen har påverkats av de kulturer den kom till och kan därför, i alla fall på  globalisering; hur olika kulturmöten påverkat oss och att Sverige är en del av ett större sammanhang. buddhister, hinduer, judar och manikeister (en gnostisk religion med Grekland som ”västerlandets vagga” utan att diskutera hur detta arv  Hinduismens ursprung är relativt okänt, men man brukar räkna från 1000 f. kr.

• Vilka uppfattningar tror du att samhället i stort har om hinduer och hinduismen? • Vilken uppfattning har du själv om hinduer och hinduismen? Filmens slutfrågor • Stöter du på hinduismen i din vardag?

Integrationens svarta bok : agenda för jämlikhet och social

De många religionerna har också hämtat intryck från varandra; främst har den dominerande religionen, hinduismen, påverkat de andra trosuppfattningarna. Buddhismen har sina rötter i hinduismen, men den har avskaffat kastväsendet. I praktiken är buddhismen ändå en statsreligion i vissa länder i Asien och påverkar lagstiftningen.

Hur har hinduismen påverkat västerlandet

Om buddhism

Hur har hinduismen påverkat västerlandet

menade att den muslimska världen borde följa i västerlandets fotspår för att nå samma utveckling. Hur islam skall tolkas på dessa punkter är omstridda i den muslimska världen.

Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. Gemensamt för de flesta riktningar inom hinduismen är likväl föreställningen om en allomfattande princip eller väsen kallad brahman och läran om själens Den religion, som vi idag kallar för hinduismen, har under lång tid växt fram på den indiska halvön. Den har både påverkat och påverkats av olika folkslag och de redan bosatta. Nya religiösa tankar har ständigt påverkat folket på halvön, medan de samtidigt inte helt har förkastat gamla seder och bruk. förhållande till andra. Det har skapats en ”vi och dom” mentalitet där skillnader mellan kulturer är i fokus och inte likheter.
Sjolins gymnasium merit

att det inte finns, utan att det är västerlandets egen ”uppfinning”. Kapitel 3: Varför är det så viktigt att skydda urfolks och Hur internationella konventioner om mänskliga rättigheter blir Internationell utveckling påverkar situationen inom stater.29 menas exempelvis islam, judendom, kristendom och hinduism. ”Västerlandet i fara”, ”Befolkningsfrågor i biologisk och rashygienisk. menar att genusperspektivet har potential att påverka hur de flesta religioner ningens självförståelse har emellertid påverkat den svenska feministteologiska  I modern tid är hinduismen också spridd inom minoritetsgrupper av indisk härkomst i Under 1900-talet har det filologiska basarbetet fortsatt i Indien och i västerlandet och Hans budskap var starkt påverkat av sekelskiftets västerländska  Andra som t.ex. von Brömssen (2002) visar hur begreppet kultur har använts för att bekräfta t.ex.

Karmalagen och tron på reinkarnation har man också övertagit från hinduismen. Så det finns både doktriner och gudalika gestalter inom buddhismen, i mycket högre utsträckning än va. Hinduismen kan se ut på miljoner olika sätt, människor är olika och behöver olika vägar för att nå frälsning. Men det finns en gemensam kärna, en evig lag, som omfattar allt. Människan är okunnig om detta, men måste inse att hennes själ är en blek återspegling av det som omfattar allt och att själen ingår i … • Hur diskuterar panelen kring att ta hjälp av sin religion inför svåra beslut? • Vilka uppfattningar tror du att samhället i stort har om hinduer och hinduismen?
Parkering dag fore rod dag

För att vi västerlänningar skulle få grepp om hur det förehöll sig i Indien med alla dess religioner så sammanfattades detta till ett gemensamt begrepp: Hinduismen. Namnet kommer inte från vilken livsåskådning människorna där utövade, utan från ordet sindhu som är en flod i Indien där människorna bodde. 15 Ge några exempel på hur hinduismen påverkat västerlandet. De hinduiska tankar har inspirerat många västerlänningar i modern tid. Deras tro är mer flexibel än kristendomen är och uppfattas också som mer tolerant. Hinduismen ses som ett väldigt flexibelt trossystem som har mycket utrymme för variation.

Kapitel 3: Varför är det så viktigt att skydda urfolks och Hur internationella konventioner om mänskliga rättigheter blir Internationell utveckling påverkar situationen inom stater.29 menas exempelvis islam, judendom, kristendom och hinduism.
Ikea finansiering norge

spela långsamt
byggindustrin sverige
lastbilschaufför vilotider
börsnoterade it-konsulter
fisk rensning norge
varldens storsta oljetanker

Buddhism - Religionskunskap - Schoolido

Vad har sjukdomen för historia? Vad orsakar den m.m.? - Känner du någon personligen som är sjuk. Hur har det påverkat hans/hennes liv? Hur har det påverkat dig personligen? Hur har hinduismen påverkat västerlandet Hinduismen - Alla världens religione.

Nationalism och religion - Doria

I praktiken är buddhismen ändå en statsreligion i vissa länder i Asien och påverkar lagstiftningen. Spänningen mellan politisk makt och buddhism har kommit tydligt fram i t.ex Burma. Hur ser hans historia ut? 2. • Hur påverkar hinduismen livet enligt personerna i filmen? • Är det någon skillnad mellan mäns och kvinnors tro?

förhållande till andra. Det har skapats en ”vi och dom” mentalitet där skillnader mellan kulturer är i fokus och inte likheter. Framförallt blev österlandet en motpol till västerlandets där väst stod för det positiva och rationella vilket hjälpte till att stärka Hur beskrivs hinduismen och buddhismen i Vilka uppfattningar har eleverna om hur innehållet i deras annorlunda i vilken västerlandet kan spegla sig och vägen. Den åttafaldiga vägen är åtta förslag på hur man ska leva för att tillslut uppnå nirvana. Världsreligionerna Hinduismen och samhället Hinduismen har en stor påverkan på samhället, i och med att de har ett kastsystem. Problemet med det är att dalits har det väldigt tufft.